QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
SESTRINSTVO

O NAMA     KONTINUIRANO POBOLJŠANJE RADA     SIGURNOST BOLESNIKA     EDUKACIJA     KORISNE POVEZNICE     OSOBLJE     KONTAKT     POVIJEST

 

Briga za sigurnost bolesnika je prioritet u organizaciji sestrinske skrbi Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. Mnogo je aktivnosti koje medicinske sestre svakodnevno u svom radu obavljaju s ciljem osiguravanja sigurnosti bolesnika: uspješno suzbijanje bolničkih infekcija,  prevencija dekubitusa, spriječavanje pada bolesnika tijekom hospitalizacije. Vodi se evidencija i prati se tendencija  kretanja aktivnosti. Uspješna komunikacija između različitih profila zdravstvenih djelatnika ključ je uspjeha.