QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
SESTRINSTVO

O NAMA     KONTINUIRANO POBOLJŠANJE RADA     SIGURNOST BOLESNIKA     EDUKACIJA     KORISNE POVEZNICE     OSOBLJE     KONTAKT     POVIJEST

 

Sestrinstvo u SKVV već dugi niz godina njeguje tradiciju pružanja maksimalno kvalitetne zdravstvene skrbi za bolesnike, razvijajući model najbolje prakse.

Model najbolje prakse uključuje holistički pristup bolesniku, vođenje sestrinske dokumentacije i organizaciju sestrinske skrbi uz postupke kontrole kvalitete.

Medicinske sestre aktivno sudjeluju u radu Federation of European Nurses in Diabetes, kao dio izvršnog odbora i participirajući u stručnom radu u konferencijama.

2008. godine osnovano je Društvo medicinskih sestara/tehničara za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, a sjedište je u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac.

Medicinske sestre/tehničari  članovi su strukovnih udruga medicinskih sestara/tehničara HKMS, HUMS i HSMST.

Uz osnovnu djelatnost pružanja zdravstvene skrbi za bolesnike SKVV nastavna je  baza za edukaciju studenata Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba smjer sestrinstvo, medicinske sestre voditelji su prakse i vježbi za studente nutricionizma Prehrambeno biokemijskog fakulteta , uspostavljena je kontinuirana suradnja sa svim  srednjim školama za medicinske sestre u Zagrebu, već više od 15 godina organiziraju se tečajevi trajnog usavršavanja za medicinske sestre “Posebnosti u skrbi dijabetičkog bolesnika” i “Dijabetičko stopalo.