QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
LISTE ČEKANJA I PREDBILJEŽBE

 

 

 

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ: 534-05-1/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

 

 

Lista čekanja
 

Lista čekanja ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanje i hitnost bolesnika i slično. U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.
Lista čekanja nije konačna već je podložna izmjenama i dopunama.

Temeljem naloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA: 500-01/04-08/9, URBROJ: 534-05-02/05-07-56) od 01. veljače 2007. godine svaki bolesnik ima pravo uvida u listu čekanja za potrebne zdravstvene usluge.