QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
Informacije za obavljanje laboratorijskih pretraga

 

 

Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu je organizacijska jedinica Kliničke bolnice „Merkur“, nastala 2010. godine spajanjem Zavoda za kliničku kemiju KB „Merkur“ i Odjela za laboratorijsku medicinu Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.

Detaljne informacije o KZMBLM i upute za pripremu pacijenata za laboratorijske pretrage možete naći na http://www.kb-merkur.hr/index.php?view=article&catid=34%3Aklinike-i-zavodi&id=61%3Azavod-za-kliniku-kemiju&option=com_content&Itemid=54

Na lokaciji Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac KB “Merkur” (Dugi dol 4a) djeluje Odjel za laboratorijsku medicinu sa specijalističkim laboratorijima koji obavljaju dijagnostiku iz područja laboratorijske dijabetologije, imunologije, endokrinologije i reproduktivne biokemije.

Pacijenti se primaju temeljem predbilježbe, koja se može ostvariti preko centralne jedinice za naručivanje pacijenata KB Merkur

 

Za trudnice koje su upućene na OGTT nije potrebna predbilježba

 

Telefonske informacije dostupne su radnim danom od 13.00-15.00 sati:

 

Laboratoriji za dijagnostiku i praćenje dijabetesa i komplikacija - 23 53 849

Laboratoriji za endokrinologiju i imunologiju - 23 53 852

Laboratorij za reproduktivnu biokemiju - 23 53 883