QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
NASTAVNA DJELATNOST

 

 

Dnevna bolnica

ŠTO JE DNEVNA BOLNICA?

Program cjelovite poduke o životu sa šećernom bolešću koja se provodi dnevnim boravkom u bolnici.

TKO SU POLAZNICI?

Bolesnici od šećerne bolesti ovisni o inzulinu s nezadovoljavajućom regulacijom bolesti koji ne moraju ležati u bolnici

CILJ RADA

više upoznati svoju bolest
naučiti živjeti sa šećernom bolešću

TRAJANJE BORAVKA

5 dana
od ponedjeljka do petka
8 – 16 h

 

PROGRAM RADA DNEVNE BOLNICE

 - mjerenje GUK-a i davanje insulina
 - dva obroka (doručak i ručak)
 - program svakodnevne edukacije o šećernoj bolesti, liječenju, pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, samokontroli
 - psihološka radionica
 - tjelovježba
 - praktične vježbe
 - određene pretrage
 

U PROVOĐENJU PROGRAMA SUDJELUJU

 - bolesnici
 - liječnik - dijabetolog
 - medicinska sestra
 - psiholog
 - fizioterapeut
 

SASTANAK
prvog dana u 7 sati i 45 minuta, 1. kat ispred šaltera

 

POTREBNO JE DONJETI

 - uputnicu za bolničko liječenje od obiteljskog liječnika
 - sav pribor za kontrolu GUK-a
 - štrcaljku
 - inzulin
 - dnevnik samokontrole
 - dijabetičku iskaznicu

 

INFORMACIJE I PREDBILJEŽBE

Telefon 01/2353-800

kućni  920 gđa Matečić

          823 dr. Prašek

          823 sr. Kranjec

e-mail: dnevna.bolnica@idb.hr