QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
CRODIAB NET

 

 

CroDiab NET

CroDiab NET je računalni sustav razvijen na temelju svjetskih indikatora kvalitete koji integrira elektronički zapis o bolesniku i generira otpusna pisma a istovremeno je sredstvo prikupljanja podataka za nacionalni registar. Metoda prikupljanja podataka za Registar temelji se na automatskoj ekstrakciji.

Centralni modul CroDiab NET-a je BIS prepoznat od Svjetske zdravstvene organizacije i Internacionalne dijabetološke federacije (WHO= World Health Organisation; IDF= International Diabetes Federation) kao optimalan skup informacija koji omogućava praćenje i unapređenje kvalitete dijabetološke skrbi. Sačinjavaju ga definirani ciljani anamnestički podaci koji obuhvaćaju i rizične čimbenike, rezultate samokontrole, elemente nadzora kroničnih komplikacija, oblici terapije te individualni ciljevi liječenja. Iako potpun i dovoljan skup podataka za potrebe registra, modul bi bio nedostatan u svakodnevnoj kliničkoj praksi zbog čega su mu priključeni i dodatni moduli. Automatsko generiranje povijesti bolesti na unaprijed određen način iz unesenih podataka, registar lijekova, registar dijagnoza prema MKB-10 klasifikaciji, grafički prikaz trendova laboratorijskih parametara za pojedinog bolesnika te osnovna statistička obrada uz grafički prikaz na razini pojedinih podbaza, samo su neke od mogućnosti CroDiab NET-a koje su ga učinile izuzetno dobro primjenjivim i prihvaćenim u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Redovito izvještavanje o rezultatima i učinjenim analizama podataka provodi se od 2000. godine na polugodišnjim sastancima Društva za dijabetes i poremećaje metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora.

Od 2000 godine CroDiab NET-om je obuhvaćeno preko 50 000 bolesnika iz 22 centra iz cijele Hrvatske.

Galerija prikaza zaslona CroDiabNET aplikacije