QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
CRODIAB

 

 

CroDiab

CroDiab - nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je u cilju unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Nacionalni registar od velikog je značaja za planiranje preventivnih akcija i redukciju troškova u zdravstvenoj zaštiti, a ne manje važna njegova uloga je i unapređenje i osiguranje kvalitetnije skrbi bolesnicima.

Svi liječnici primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji su svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću dužni su jednom godišnje dostaviti podatke o svojim bolesnicima Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i to najkasnije do 15. siječnja za prethodnu godinu (temeljem Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH; NN 28/05, 58/05, 04/06, 117/06, 65/08 i Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja; NN 126/06).

Skup podataka koje je potrebno prijaviti sačinjava BIS (basic information sheet = popis osnovnih podataka) prepoznat od Svjetske dijabetološke zajednice kao optimalan skup informacija koji omogućava praćenje i unapređenje kvalitete dijabetološke skrbi. 

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

1.   centri sekundarne zdravstvene zaštite koji u sklopu svojih djelatnosti provode zaštitu i liječenje osoba sa šećernom bolešću popunjavaju BIS (basic information sheet = popis osnovnih podataka) korištenjem CroDiab NET sustava

2.   ostali centri sekundarne i svi centri primarne zdravstvene popunjavaju BIS korištenjem CroDiab WEB sustava

3.   korisnici kojima je nedostupno korištenje informacijske tehnologije popunjavaju BIS papirnate obrasce te ih dostavljaju poštom

      IZVJEŠTAJI         2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 - usporedbe po županijama: 2008 2010 2012

Podaci se analiziraju na godišnjoj razini i dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Ukoliko koristite podatke u svom radu obavezno navedite izvor – Registar osoba sa šećernom bolešću.

Standardi godišnji izvještaji dostupni su svima dok je za svaku drugu upotrebu podataka koja njima nije obuhvaćena potrebno zatražiti posebno odobrenje registra te se pismeno obavezati da će se osigurati daljnja povjerljivost, a podatke koristiti samo za navedenu svrhu.

 Nadamo se da će te nam se pridružiti u ovoj zajedničkoj borbi za unapređenje zdravlja naših bolesnika, te Vam u njihovo ime unaprijed zahvaljujemo.

       Za sve daljnje obavijesti slobodno nam se obratite na CroDiab@idb.hr