QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

KLINIČKA BOLNICA MERKUR
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
SVEUČILIŠNA KLINIKA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA
VUK VRHOVAC

 

Dobro došli
 


prof. dr. Lea Smirčić-Duvnjak, dr. med.
Predstojnica Sveučilišne klinike Vuk VrhovacVesna Prebeg
administrativna tajnica

Vilma Kolarić, dipl. med. tech.
glavna sestra
Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac

sve upite poslati na e-mail adresu SKVV@idb.hr

Telefonski upiti na broj: (385) (1) 2353 800

Adresa: Dugi dol 4a, 10000 Zagreb

Predbilježiti se možete preko centralne jedinice za naručivanje pacijenata KB Merkur

 

informacije za trudnice koje su upućene na OGTT ili GUK profil

informacije za obavljanje laboratorijskih pretraga u SKVV

 


 

Web-mail pristup za djelatnike klinike