QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

KLINIČKA BOLNICA MERKUR
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
SVEUČILIŠNA KLINIKA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA
VUK VRHOVAC

 

Dobro došli
 


prof. dr. Lea Smirčić-Duvnjak, dr. med.
Predstojnica Sveučilišne klinike Vuk VrhovacVesna Prebeg
administrativna tajnica

Vilma Kolarić, dipl. med. tech.
glavna sestra
Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac

sve upite poslati na e-mail adresu SKVV@idb.hr

Telefonski upiti na broj: (385) (1) 2353 800

Adresa: Dugi dol 4a, 10000 Zagreb

Predbilježiti se možete preko centralne jedinice za naručivanje pacijenata KB Merkur

Šalter:
Informacije od ponedjeljka - petka od 12:00 h - 18:00 h
01/2353-920 , 01/2353-848

informacije za trudnice koje su upućene na OGTT ili GUK profil

informacije za obavljanje laboratorijskih pretraga u SKVV

 


 

Web-mail pristup za djelatnike klinike